SuanDusitPoll Header
 
การแถลงข่าวการจัดงาน "วันวาน...วันนี้...เพื่อสดุดีร้อยปี คุณหญิงกระจ่างศรี  รักตะกนิษฐ การแถลงข่าวการจัดงาน "วันวาน...วันนี้...เพื่อสดุดีร้อยปี คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ 23 กันยายน 2557 หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ 23 กันยายน 2557 ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ณ Myanmar Survey Research ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ณ Myanmar Survey Research ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ณ The Myanmar Times ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ณ The Myanmar Times ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ณ University of Yangon ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ณ University of Yangon ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. กลับมาตามคำเรียกร้อง  2 สุขุม  “ช่วยคิดช่วยทำ”  ทางช่อง 3  วันจันทร์ที่ 8 และอังคารที่ 9 กันยายน  เว กลับมาตามคำเรียกร้อง 2 สุขุม “ช่วยคิดช่วยทำ” ทางช่อง 3 วันจันทร์ที่ 8 และอังคารที่ 9 กันยายน เว รายการ “คุยข่าวเช้า” ทางไทยทีวี  กดเลข 7  ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 05.30 – 07.30 น. รายการ “คุยข่าวเช้า” ทางไทยทีวี กดเลข 7 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 05.30 – 07.30 น. ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขพระราชบัญ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขพระราชบัญ
ปฏิทินกิจกรรม   ปฏิทินกิจกรรม
เดือน ตุลาคม 2557
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

  แบบสำรวจผู้ประกอบการร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร และผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้
ภาพข่าวกิจกรรม
ภาพข่าวกิจกรรม แสดงภาพกิจกรรมทั้งหมด  
เลขอ้างอิง
หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่