SuanDusitPoll Header
 
วิทยากรบรรยายให้กับ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 64 วิทยากรบรรยายให้กับ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 64 ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. ร่วมในรายการ "คุยข่าว  10 โมง" ทางช่องไทยทีวี ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. ร่วมในรายการ "คุยข่าว 10 โมง" ทางช่องไทยทีวี การประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานคุรุสภา  ครั้งที่ 9/2557 การประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานคุรุสภา ครั้งที่ 9/2557 ผู้บังคับการกองวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าพบ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. ผู้บังคับการกองวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าพบ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. ผู้บังคับการกองวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าพบ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. ผู้บังคับการกองวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าพบ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. วันวาน...วันนี้...เพื่อสดุดีร้อยปีคุณหญิงกระจ่างศรีรักตะกนิษฐ วันวาน...วันนี้...เพื่อสดุดีร้อยปีคุณหญิงกระจ่างศรีรักตะกนิษฐ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. ร่วมงานแถลงข่าว  “ MOST & MORE ”  ไทยทีวี ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. ร่วมงานแถลงข่าว “ MOST & MORE ” ไทยทีวี กิจกรรมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบมีส่วนร่วม ของมหาวิทยาลัยรา กิจกรรมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบมีส่วนร่วม ของมหาวิทยาลัยรา
ปฏิทินกิจกรรม   ปฏิทินกิจกรรม
เดือน ธันวาคม 2557
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

  แบบสำรวจผู้ประกอบการร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร และผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้
ภาพข่าวกิจกรรม
ภาพข่าวกิจกรรม แสดงภาพกิจกรรมทั้งหมด  
เลขอ้างอิง
หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่