SuanDusitPoll Header
 
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. กลับมาตามคำเรียกร้อง  2 สุขุม  “ช่วยคิดช่วยทำ”  ทางช่อง 3  วันจันทร์ที่ 8 และอังคารที่ 9 กันยายน  เว กลับมาตามคำเรียกร้อง 2 สุขุม “ช่วยคิดช่วยทำ” ทางช่อง 3 วันจันทร์ที่ 8 และอังคารที่ 9 กันยายน เว รายการ “คุยข่าวเช้า” ทางไทยทีวี  กดเลข 7  ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 05.30 – 07.30 น. รายการ “คุยข่าวเช้า” ทางไทยทีวี กดเลข 7 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 05.30 – 07.30 น. ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขพระราชบัญ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขพระราชบัญ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ก.ค.ศ. ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ก.ค.ศ. นักศึกษาศูนย์นครนายกศึกษาดูงานสวนดุสิตโพล นักศึกษาศูนย์นครนายกศึกษาดูงานสวนดุสิตโพล คณะผู้บริหาร มสด. ร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม  ครั้งที่ 8/2557 คณะผู้บริหาร มสด. ร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม ครั้งที่ 8/2557 ศึกษาดูงานประเทศบรูไน หรือ เนการาบรูไนดารุสซาลาม ณ The BruDirect.com ศึกษาดูงานประเทศบรูไน หรือ เนการาบรูไนดารุสซาลาม ณ The BruDirect.com ศึกษาดูงานประเทศบรูไน หรือ เนการาบรูไนดารุสซาลาม ณ The Brunei Times ศึกษาดูงานประเทศบรูไน หรือ เนการาบรูไนดารุสซาลาม ณ The Brunei Times
ปฏิทินกิจกรรม   ปฏิทินกิจกรรม
เดือน กันยายน 2557
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

  แบบสำรวจผู้ประกอบการร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร และผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้
ภาพข่าวกิจกรรม
ภาพข่าวกิจกรรม แสดงภาพกิจกรรมทั้งหมด  
เลขอ้างอิง
หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่