SuanDusitPoll Header
 
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ก.ค.ศ. ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ก.ค.ศ. นักศึกษาศูนย์นครนายกศึกษาดูงานสวนดุสิตโพล นักศึกษาศูนย์นครนายกศึกษาดูงานสวนดุสิตโพล คณะผู้บริหาร มสด. ร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม  ครั้งที่ 8/2557 คณะผู้บริหาร มสด. ร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม ครั้งที่ 8/2557 ศึกษาดูงานประเทศบรูไน หรือ เนการาบรูไนดารุสซาลาม ณ The BruDirect.com ศึกษาดูงานประเทศบรูไน หรือ เนการาบรูไนดารุสซาลาม ณ The BruDirect.com ศึกษาดูงานประเทศบรูไน หรือ เนการาบรูไนดารุสซาลาม ณ The Brunei Times ศึกษาดูงานประเทศบรูไน หรือ เนการาบรูไนดารุสซาลาม ณ The Brunei Times ศึกษาดูงานประเทศบรูไน หรือ เนการาบรูไนดารุสซาลาม ณ The Brunei Times ศึกษาดูงานประเทศบรูไน หรือ เนการาบรูไนดารุสซาลาม ณ The Brunei Times  ศึกษาดูงานประเทศบรูไน หรือ เนการาบรูไนดารุสซาลาม ณ University of Brunei Darussalam (UBD) ศึกษาดูงานประเทศบรูไน หรือ เนการาบรูไนดารุสซาลาม ณ University of Brunei Darussalam (UBD) สวนดุสิตโพลลงพื้นที่ตรวจสอบการลงทะเบียนเพิ่มเติม(กรุงเทพมหานคร)โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขาย สวนดุสิตโพลลงพื้นที่ตรวจสอบการลงทะเบียนเพิ่มเติม(กรุงเทพมหานคร)โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขาย ประธานที่ปรึกษาอธิการ และเจ้าหน้าที่ มสด.เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานวันครูโลก ประจ ประธานที่ปรึกษาอธิการ และเจ้าหน้าที่ มสด.เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานวันครูโลก ประจ
ปฏิทินกิจกรรม   ปฏิทินกิจกรรม
เดือน กันยายน 2557
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

  แบบสำรวจผู้ประกอบการร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร และผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้
ภาพข่าวกิจกรรม
ภาพข่าวกิจกรรม แสดงภาพกิจกรรมทั้งหมด  
เลขอ้างอิง
หัวข้อแบบสำรวจ
วันที่เผยแพร่