มาตรการช่วยเหลือของรัฐในช่วงโควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ยาวนาน กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและการดำเนินชีวิตของประชาชน รัฐบาลจึงมีมาตรการต่าง ๆ ออกมาช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนหลายมาตรการด้วยกัน

webadmin

October 24, 2021