การชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตของคนไทย

โควิด-19 ส่งผลให้รูปแบบการใช้จ่ายเงินของคนไทยเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน คนไทยหันมาใช้บริการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต มากขึ้นทั้งในการทำธุรกรรมทางการเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ

webadmin

December 5, 2021