“มิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์” ภัยสังคม ณ วันนี้

ในช่วงนี้มิจฉาชีพ “แก๊งคอลเซ็นเตอร์” ระบาดหนักมากขึ้น โดยใช้วิธีการแอบอ้างหลอกลวงทำให้ประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อหลายรายต้องเสียทรัพย์สินจำนวนมาก เป็นภัยต่อสังคมที่ควรเร่งปราบปรามและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้เท่าทันภัยดังกล่าว

webadmin

February 27, 2022

ภัยสังคมในยุคโควิด-19

ปัญหาภัยสังคม เป็นปัญหาที่มีให้เห็นบ่อยครั้งมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยในรูปแบบออนไลน์ที่มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนรู้สึกวิตกกังวลมากขึ้นด้วย

webadmin

September 26, 2021