คนไทยได้อะไร? จากการ “อภิปรายไม่ไว้วางใจ”

ภายหลังจากที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรายบุคคลเสร็จสิ้นลง และผลลงมติผ่านทั้งคณะ
แต่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อการอภิปรายยังคงเป็นประเด็นที่ได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวาง

webadmin

September 12, 2021