ความมั่นใจของคนไทยต่อการฉีดวัคซีนโควิด-19

จากที่รัฐบาลกำหนดแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดและหวังให้
ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตปกติโดยเร็ว

webadmin

June 13, 2021