คนไทยคิดอย่างไร? กับ สงคราม รัสเซีย-ยูเครน

จากสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ส่งผลให้ทั่วโลกและประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤติพลังงาน และปัญหาเศรษฐกิจ เห็นได้ชัดเจนจากราคาน้ำมันและราคาทองคำที่ผันผวน ทำให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น

webadmin

March 13, 2022