“สมุนไพรไทย” ในสายตาคนไทย

ในช่วงโควิด-19 สมุนไพรไทยได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมมากขึ้น เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว ขมิ้นชัน
ฯลฯ เพราะมีความเชื่อว่าอาจจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต้านโรคได้

webadmin

September 19, 2021