ครูอนุบาล ครูพี่เลี้ยง ครูผู้ช่วย ในสายตาประชาชน

โพลสะท้อนความคิดเห็น จากเหตุการณ์สะเทือนใจ กรณี “จุ๋ม” ครูพี่เลี้ยงทำร่ายร่างกายนักเรียนชั้นอนุบาลสังคมให้ความสนใจและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง

webadmin

October 3, 2020