คนไทยกับวัคซีนโควิด-19

จากกรณีที่ไทยจะดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบ่งการดำเนินการเป็น 3 ระยะโดยวัคซีนล็อตแรกคือแอสตราเซเนกา และจะมีการผลิตวัคซีนภายในประเทศโดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

webadmin

January 31, 2021