แรงงานเถือนกับโควิด-19

ปัญหาแรงงานเถื่อนลักลอบเข้าไทยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่มีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้น
ประชาชนเกิดความวิตกกังวลและวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก ขณะที่รัฐบาลได้ประกาศให้แรงงานทั้งในและนอกระบบต้องขึ้นทะเบียน
เข้ารับการตรวจสุขภาพและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตลอดจนมีมาตรการคุมเข้มตามแนวชายแดนมากขึ้น

webadmin

February 14, 2021