ความคิดเห็นของประชาชนกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

การนำเสนอข่าวของสื่อต่าง ๆ และภาพที่เห็นจากการถ่ายทอดสดบรรยากาศของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล รวม 10 คน เป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจและติดตาม ทำให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในหลาย ๆ ด้าน

webadmin

February 21, 2021