ประชาชนคิดอย่างไร? กับมาตรการเยียวยาโควิด-19ระลองใหม่ของรัฐบาล

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่นับตั้งแต่ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มีประกาศมาตรการต่าง ๆ ออกมาเพื่อรับมือกับไวรัสโควิด-19 และการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบในครั้งนี้

webadmin

February 28, 2021