จุดกึ่งกลางระหว่างการชุมนุมกับรัฐบาล

การชุมนุมทางการเมือง ณ วันนี้ มีหลายประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โดยเฉพาะเหตุปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ ทาให้หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเป็นห่วงกังวลว่าสถานการณ์จะยืดเยื้อต่อไป

webadmin

March 7, 2021