ประชาชนคิดอย่างไร ต่อ กรณีแรงงานข้ามชาติอพยพเข้าประเทศไทย

แรงงานข้ามชาติอพยพเข้าประเทศไทย เป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในปัจจุบันที่อยู่ในช่วงการแพร่
ระบาดของโควิด-19 และสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศเพื่อนบ้าน จึงทำให้ประชาชนเกิดความกังวล และจับตามองว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างไร

webadmin

March 28, 2021