การกระตุ้นเศรษฐกิจ (การท่องเที่ยว) ในยุคโควิด-19

สถานการณ์หลังจากที่มีโควิด-19 ประชาชนต้องงดการออกไปเที่ยวในช่วงวันหยุดหรือวันหยุดยาว ทำให้รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน เป็นการกระตุ้นให้คนไทยหันมาท่องเที่ยวภายในประเทศมากยิ่งขึ้น

webadmin

April 4, 2021