สงกรานต์ในยุคโควิด-19

สงกรานต์ปี 2564 นี้ รัฐบาลเน้นการจัดงานแบบ “ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้้า” ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรก ในสถานการณ์โควิด -19 เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้ฉลองเทศกาลสงกรานต์ไปพร้อม ๆ กับมาตรการควบคุมโรคระบาด

webadmin

April 11, 2021