วันหยุดของคนไทย

ตามที่รัฐบาลได้มีการประกาศเพิ่มวันหยุดยาวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในยุคโควิด -19 ทาให้คนไทยได้มีวันหยุดมากขึ้น หลายฝ่ายมองว่าการเพิ่มวันหยุดนี้มีทั้งผลดีและผลเสีย กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในแง่มุมต่าง ๆ

webadmin

April 18, 2021