คนไทยกับโควิด-19 ระลอก 3

การแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอก 3 ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา สร้างความวิตกกังวลและเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงมาตรการป้องกันตลอดจนแนวทางแก้ปัญหาของรัฐบาล ซึ่งมีหลายพื้นที่ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

webadmin

April 25, 2021