อาหายไทยยุคโควิด-19

สถานการณ์โควิด -19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยอย่างมาก หนึ่งในนั้น ก็คือเรื่องอาหารการกิน เนื่องจากประชาชนต้องอยู่บ้านมากขึ้น ระมัดระวังในการกินอยู่ ป้องกันตัวเองจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค

webadmin

May 2, 2021