120 วันเปิดประเทศ

จากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศว่าจะ “เปิดประเทศใน 120 วัน” เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้จนเกิด
เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง

webadmin

June 27, 2021