“คนไทย” ที่ได้รับผลกระทบจาก “น้ำท่วม” 2564

จากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่ สร้างความเสียหายและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก ในขณะที่อีกหลายจังหวัดยังต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

webadmin

October 10, 2021