คนไทยกับเทศกาลลอยกระทงในยุคโควิด-19

ตามที่รัฐบาลได้มีประกาศให้จัดงานประเพณีลอยกระทง ปี2564 พร้อมกำชับมาตรการความปลอดภัยและมาตรการทาง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งถือเป็นการจัดงานลอยกระทงครั้งแรกในช่วงที่ยังมีสถานการณ์โควิด -19

webadmin

November 14, 2021