วันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 10:20 น. ประธานสวนดุสิตโพล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญถวาย ภัตตาหาร และสังฆทานแก่พระภิกษุ 9 รูป ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

กิตติพงศ์ อิ่มประคองศิลป์
07/04/2565

Similar Posts