ดร.ณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล ร่วมนำเสนอผลสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานช้าง และการทารุณกรรมช้างในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในงานแถลงข่าว “ถึงเวลาคนไทยเลิกขี่ช้าง-ดูโชว์ช้าง” พร้อมทั้งเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล และมุมมองในประเด็น “สวัสดิภาพช้าง ตลอดจนร่วมเสนอแนะแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อภาครัฐและภาคเอกชน” กับคุณแสงเดือน ชัยเลิศ ประธานมูลนิธิอนุรักษณ์ช้างและสิ่งแวดล้อม และคุณฉัตรณรงค์ เมืองวงษ์ ผู้จัดการแคมเปญสัตว์ป่า องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 โรงแรมศิวเทล ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

Similar Posts