“ข้อมูลข่าวสาร” ในยุคโควิด-19

“ข้อมูลข่าวสาร” เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้รู้ถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม ประชาชนมักจะติดตามข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งข่าวจริง
ข่าวลวง หรือข่าวที่เป็นกระแส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโควิด-19 เช่นนี้ ข้อมูลข่าวสารนั้นมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของประชาชนอย่างมาก

webadmin

June 6, 2021