คณะทำงานสวนดุสิตโพล เข้าสวัสดี และอวยพรปีใหม่ พร้อมทั้งขอพรปีใหม่ จากผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนื่องในโอกาสการก้าวย่างเข้าสู่ปีใหม่ 2567

ดร.ณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล นำคณะทำงานสวนดุสิตโพล เข้าสวัสดีปีใหม่ และขอพรจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจสำหรับการปฏิบัติงานในปี 2567

26 ธันวาคม 2566

Similar Posts