infographic 2562

“ที่สุดแห่งปี 2562”
“ข่าวลือ หรือเฟคนิวส์” ณ วันนี้ ที่ประชาชนสนใจ
ข่าวการเมือง ณ วันนี้ ที่ประชาชนสนใจ
การทำหน้าที่ของนักการเมือง ณ วันนี้ ในสายตาประชาชน
“ดัชนีการเมืองไทย เดือนพฤศจิกายน 2562”
การกินอยู่ ของประชาชน ณ วันนี้
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล ในสายตาประชาชน
“การประชุมอาเซียน ครั้งที่ 35” ในสายตาประชาชน
“ดัชนีการเมืองไทย เดือนตุลาคม 2562”
ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การเลือกตั้งซ่อม จ.นครปฐม
การอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล
การอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 63 ของรัฐบาลประยุทธ์ 2
เปรียบเทียบผลงานระหว่าง “รัฐบาลประยุทธ์ 1” กับ “รัฐบาลประยุทธ์ 2”
"ดัชนีการเมืองไทย เดือนกันยายน 2562"
“ควันหลง”การอภิปรายรัฐบาลประยุทธ์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562
ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การอภิปรายรัฐบาลประยุทธ์ 2 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562
เสียงสะท้อนของประชาชน ต่อ บทบาทของ ส.ส. ณ วันนี้
ความวิตกกังวลของคนไทย ที่มีต่อ “การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม” ณ วันนี้
“ดัชนีการเมืองไทย เดือนสิงหาคม 2562”
ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี ฝ่ายค้านยื่นซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์
ประชาชนคิดอย่างไร? กับ สถานการณ์การเมืองไทย ณ วันนี้
ประชาชนคิดอย่างไร? กับ เหตุการณ์ระเบิด
ฝ่ายรัฐบาล – ฝ่ายค้าน เดินหน้าอย่างไร? จึงจะถูกใจประชาชน
12 นโยบายหลัก 12 นโยบายเร่งด่วน ในทัศนะของประชาชน
ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อรัฐมนตรี 20 กระทรวง
“ปัญหา”ที่ประชาชนอยากฝากถึงคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ “ครม.ประยุทธ์ 2”
บทเรียนทางการเมืองหลังการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ในสายตาประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง
“ปัญหาการเมืองไทย”ที่คาใจประชาชน ณ วันนี้
โผครม.ประยุทธ์ 2 ในสายตาประชาชน
ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การอภิปรายเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรี
ความอึดอัดของประชาชนในการจัดตั้งรัฐบาล
ประชาชนกับการรอคอย “รัฐบาลใหม่”
รัฐบาลใหม่ในสายตาประชาชน
ประชาชนคิดอย่างไร? ต่อกรณี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อ การรับรอง ส.ส.แบบแบ่งเขต ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และการเข้าสู่ตำแหน่ง ส.ว.
ความคาดหวังของประชาชน กรณี การรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ของ กกต.
“การเมืองไทย” หลังเลือกตั้ง
ประเทศไทยในสายตา “คนไทย”
ความคิดเห็นที่มีต่อ "เทศกาลสงกรานต์"
กระแสการเมืองไทย ณ วันนี้
ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา
ผลการสำรวจ "การเลือกตั้ง ส.ส. 62" (24/03/2562)
ความขัดแย้งทางการเมือง ณ วันนี้
การหาเสียงของผู้สมัคร ส.ส. ในทัศนะประชาชน
ข่าวการเมือง ณ วันนี้
นโยบายที่โดนใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ณ วันนี้
ประชาชนจะเลือกผู้สมัครส.ส. และพรรคการเมืองแบบใด?
ประชาชนคิดอย่างไร? กับ สถานการณ์ฝุ่นละออง ณ วันนี้
การเปิดตัวหาเสียงของพรรคการเมืองไทย ณ วันนี้
ความกังวลใจของ“คนไทย” ต่อการเมืองไทย ณ วันนี้
ความเชื่อมั่น “ครูไทย” ปี 2561 ที่ผ่านมา
ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การเลื่อนเลือกตั้ง
“นโยบายพรรคการเมือง” เรื่องอะไรที่โดนใจประชาชน