ผลสำรวจ

“ที่สุดแห่งปี 2566”
คนไทยกับฝุ่น PM 2.5
“วันลอยกระทง”กับวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ไทย
ความปลอดภัยในชีวิตของคนไทย ณ วันนี้ กรณีศึกษา “เด็กอาชีวะ”
ที่พึ่งของคนไทย ณ วันนี้
ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน
ครูไทย ในวันครูโลก 2023
5 นโยบายเร่งด่วน รัฐบาลเศรษฐา
ประชาชนอยากบอกอะไร “ครม.เศรษฐา 1”
“รัฐบาลใหม่” กับ “การท่องเที่ยว”
วันแม่ 2023 ของคนต่างวัย
ความขัดแย้งกรณีการเลือกนายกรัฐมนตรี
คนไทยกับการเมืองไทยหลังได้ประธานสภา
พฤติกรรมประชาธิปไตยของคนไทย ณ วันนี้
คนไทยกับความหลากหลายทางเพศ
คนไทยกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่
"คนไทยกับการเลือกตั้งใหญ่ 14 พ.ค. 2566
คนไทยนิยมพรรคการเมืองใด (ก่อนเลือกตั้ง)
"นายกรัฐมนตรีคนใหม่" ในสายตาประชาชน
คนไทยนิยมพรรคการเมืองใด (ก่อนยุบสภา)
คนไทยกับข่าวการเมือง ณ วันนี้
ประชาชนคิดอย่างไรกับศึกเลือกตั้ง ปี 2566
มุมมองความรักของคนไทย ณ วันนี้
เยาวชนไทยกับอนาคตการพัฒนาประเทศ
ดัชนีครูไทย ปี 2565 “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”