infographic 2565

ที่สุดแห่งปี 2565
นักการเมืองไทย...ไปทางไหนดี
อาหารไทย...เอกลักษณ์ไทย
คนไทยกับเทศกาลลอยกระทง
คำตอบท่องเที่ยวไทยหลังโควิด-19
“ของแพง” กับ “คนจน”
คนไทยกับการควบคุมอารมณ์
ประชาชนคิดอย่างไร กับ บริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชัน
สัญญาณเลือกตั้งใหญ่ ปี 2566
โลกยุคใหม่ ครูไทย...ไปทางไหนดี?
คนไทยคิดอย่างไร? กับ โรคฝีดาษลิง
การดูแลสุขภาพของคนไทย ณ วันนี้
ประชาชนคิดอย่างไร กับ การจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ
คนไทยกับกัญชาเสรี
คนไทยกับ“Soft Power”
คนไทยกับ“โลกดิจิทัล”
ควันหลงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในสายตาคนกรุงเทพฯ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการบริการของหน่วยงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี 2564
การสื่อสารของครอบครัวไทยในยุคโควิด-19
คนไทยกับ “หวย”
ความหนักใจของคนไทย ณ วันนี้
การเมืองไทย...วุ่นวายจริงหรือ?
คนไทยคิดอย่างไร? กับ สงคราม รัสเซีย-ยูเครน
“มิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์” ภัยสังคม ณ วันนี้
คนไทยกับพิษเศรษฐกิจ
หัวอกผู้ปกครองในยุคโควิด-19
ควันหลงเลือกตั้งซ่อมกับการเมืองไทย
การใช้ชีวิตของคนไทยในยุคข้าวของแพง
ดัชนีครูไทย ปี 2564 “ครูไทยในยุคโควิด-19”
“เด็กไทย 2022” ในสายตาประชาชน