infographic 2564

"ที่สุดแห่งปี 2564"
“คนไทย” กับ ปีใหม่ในยุคโควิด-19
การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในสายตาคนกรุงเทพฯ
คนไทยกับการท่องเที่ยวส่งท้าย ปี 2021
การชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตของคนไทย
ภาวะหนี้สินของคนไทย ณ วันนี้
การเลี้ยงดูเด็กในยุคโควิด-19
คนไทยกับเทศกาลลอยกระทงในยุคโควิด-19
"ขนมไทย" กับ "คนไทย"
ความเคลื่อนไหวของ "พรรคการเมือง" ในสายตาประชาชน
มาตรการช่วยเหลือของรัฐในช่วงโควิด-19
เปิดประเทศ 1 พ.ย. 64
“คนไทย” ที่ได้รับผลกระทบจาก “น้ำท่วม” 2564
“การฉีดวัคซีนให้กับเยาวชนอายุ 12-17 ปี”
ภัยสังคมในยุคโควิด-19
"สมุนไพรไทย" ในสายตาคนไทย
คนไทยได้อะไร? จากการ “อภิปรายไม่ไว้วางใจ”
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนไทยในยุคโควิด-19
ความต้องการของคนไทยในยุคโควิด-19
การใช้จ่ายของคนไทยในยุคโควิด-19
“คนไทย” กับ “ตัวเลข/สถิติ” เกี่ยวกับโควิด-19
กู้วิกฤติท่องเที่ยวไทย
การแสดงความคิดเห็นของประชาชนในยามวิกฤติ โควิด-19
ข่าวสารในช่วงวิกฤติโควิด-19
คนไทยในยุควิกฤติ โควิด-19
บทเรียนจากเหตุระเบิดโรงงาน กิ่งแก้ว
ทำอย่างไร คนไทยจึงจะเอาชนะโควิด-19 ได้
เปิดประเทศใน 120 วัน
“หัวอกครู ผู้ปกครอง นักเรียน” กับการเรียนออนไลน์
ความมั่นใจของคนไทยต่อการฉีดวัคซีนโควิด-19
บทบาทของกองทัพบกในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
“ข้อมูลข่าวสาร” ในยุคโควิด-19
สภาพจิตใจของคนไทยในยุค “โควิด-19”
การฉีดวัคซีนโควิด-19
พฤติกรรมของคนไทยกับการทำงานที่บ้าน (Work From Home)
คนไทยกับการเอาชนะโควิด-19
ประชาชนคิดอย่างไร กับ การทำให้แอปพลิเคชันรถยนต์รับส่งสาธารณะถูกกฎหมาย
“อาหารไทย” ในยุคโควิด-19
คนไทยกับโควิด-19 ระลอก 3
วันหยุดของคนไทย
สงกรานต์ในยุคโควิด-19
การกระตุ้นเศรษฐกิจ (การท่องเที่ยว) ในยุคโควิด-19
ประชาชนคิดอย่างไรต่อกรณี แรงงานข้ามชาติอพยพเข้าประเทศไทย
“ตกงาน” ปัญหาใหญ่! ของคนไทย ณ วันนี้
ครอบครัวไทยในยุคโควิด-19
จุดกึ่งกลางระหว่างการชุมนุมกับรัฐบาล
มาตรการเยียวยาโควิด-19 ระลอกใหม่ของรัฐบาล
“การอภิปรายไม่ไว้วางใจ 10 รัฐมนตรี”
“แรงงานเถื่อนกับโควิด-19”
คนไทยคิดอย่างไรกับการเปิด "บ่อนพนัน"
คนไทยกับวัคซีนโควิด-19
“10 ความสุข” ในยุคโควิด-19
ดัชนีครูไทย ปี 2563 “ครูไทยในยุคโควิด-19”
“เด็กไทย” ในสายตาประชาชน