นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล ร่วมการเสวนา “อุบัติเหตุดื่มแล้วขับกับความผิดซ้ำ และการขายอย่างรับผิดชอบ” และนำเสนอผล “อุบัติเหตุดื่มแล้วขับกับความผิดซ้ำ และการขายอย่างรับผิดชอบ” จัดโดย เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้อง A โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

Similar Posts