รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นประธานการประชุมสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 3 (55)/2564 โดยมีวาระเรื่องการจัดการพลังงานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องสรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ปีงบประมาณ 2564 ฯลฯ ณ ห้องประชุมสวนดุสิตโพล ตึกใหญ่ ชั้น 2 วันที่ 31 มีนาคม 2564

Similar Posts