นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีทำบุญประจำปีของสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิไล ศรีธนางกูล รศ.ดร.สรรเสริญ อินทรัตน์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสวนดุสิตโพล เข้าร่วมพิธี ณ ศาลหลวงปู่ชัยมงคล และตึกใหญ่ (สำนักงานสวนดุสิตโพล) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564

Similar Posts